Karbondioksit gazlı yangın söndürme sistemleri, VdS onaylı CO2 sistemleri insanların bulunmadığı mahallerde kullanılabilir.Trafo odası, jeneratör odası, elektrik odası ve klima odası gibi insanların kullanmadığı mahallerde kullanılabilmektedir. Yangın tehlikesinin tanımlandığı durumlarda lokal olarak da kullanılabilmektedir. Yeniden dolumu lokal gaz dolum firmalarından yapılabilir. Seçici vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir. Uygulama yapılan mahal içerisindeki oksijen seviyesinin %21’den %15 seviyesine hacimsel olarak indirgenmesi (çoğu yanma türleri bu düşük seviyelerde tutuşma yaratamaz.) ve soğutma efekti ile ortamda oluşan ısıyı soğurması sayesinde, CO2 muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. insanlı mahallerin korunması noktasında CO2 ’nin insanlar tarafından solunması halinde (düşük yoğunlukta olsa bile) boğulmaya ve ölümlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır. Gerekli mühendislik hesaplamaları ve güvenlik önlemleri altında CO2sistemleri boyahaneler, elektrik odaları, kimyasal madde depoları, transformatörler, arşivler ve benzeri yerler için etkili şekilde kullanılmaktadır.

CO2 Gazlı Yangın Sistemlerinin Kullanım Alanları

Yangın, zaman ve mekân belli olmaksızın her insanın kendini içinde bulabileceği bir afet türüdür. Bu afet türüne karşı gerek kurumlarda gerekse evlerde gereken önemler alınmalı ve takip edilmelidir. Bu önlemler doğrultusunda günlük hayatta gördüğümüz kırmızı yangın tüpleri de portatif yangın tüpleri de CO2 gazlı yangın tüplerindendir. CO2 gazlı yangın tüpleri kimyasal sızıntının görülme olasılığının düşük olduğu bölgelerde kullanılır. Devlet kurumlarında ve insanların aktif bulunduğu ortamlarda bulunan yangın tüplerinin kullanımı öğrenmek bireyler için gereklidir.

İnsansız kapalı mahallerde kullanımı gerçekleşen CO2 gazlı söndürme sisteminin en büyük avantajı yangın bitiminden sonra meydana gelen kalıntıların olmamasıdır. Yangın anında direkt müdahale etmesi ve etkili çözümü ile bu sistemler her firmanın bütçe ayırması gereken bir kalemdir. CO2 gazlı yangın sistemlerinin sık kullanım alanları şu şekildedir.

 • Elektrik aksamlarının bulunduğu bölgeler,
 • Boya kabinleri,
 • Kablo birleşim yerleri ve kablo galerileri,
 • Enerjisel güç aktarım odaları,
 • Yanıcı sıvıların depolandığı bölgeler,
 • Jeneratörlerin güç setleri,
 • Müzeler ve sanat galerileri,
 • Kütüphane,
 • Trafo ve arşiv gibi kurumlara ait kilit noktalarda kurulan CO2 gazlı söndürme sistemleri yangın tehlikesine karşı binalarınızda almanız gereken önlemlerdendir.

Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Atmosferik basınçlardaki karbondioksit (CO2), renksiz, kokusuz, ve iletken olmayan, alanı veya hacmi korumak için hızlıca ve etkili bir şekilde nufüz edebilen bir gazdır. Yoğunluğu, havanın yoğunluğundan yaklaşık olarak 50% daha fazladır. CO2 yüksek basınçlı silindirlerin içerisinde sıvılaşmış olarak saklanır. CO2 yıllar boyunca sadece yangın koruması için değil, aynı zamanda diğer ticari alanlarda da etkin olarak kullanılmıştır. CO2 yangını fiziksel olarak iki ana prensibe dayalı söndürür. Uygulama yapılan mahal içerisindeki oksijen seviyesinin %21’den %15 seviyesine hacimsel olarak indirgenmesi (çoğu yanma türleri bu düşük seviyelerde tutuşma yaratamaz.) ve soğutma efekti ile ortamda oluşan ısıyı soğurması sayesinde,CO2 muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. Insanlı mahallerin korunması noktasında CO2 ’nin insanlar tarafından solunması halinde (düşük yoğunlukta olsa bile) boğulmaya ve ölümlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır. Gerekli mühendislik hesaplamaları ve güvenlik önlemleri altında CO2sistemleri boyahaneler, elektrik odaları, kimyasal madde depoları, transformatörler, arşivler ve benzeri yerler için etkili şekilde kullanılmaktadır.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinin Özellikleri

CO2 gazlı söndürme sisteminin genel olarak özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Yangın anında devreye giren CO2 gazlı söndürme sistemleri aktifleştiği andan itibaren bir dakika içerisinde boşaltımını tamamlar ve müdahale eder.
 • Yeniden dolum maliyeti oldukça düşüktür, firmanızın bütçesini destekler.
 • İnsan bulunan alanlar için uygun değildir.
 • Belirli bir bölgedeki yangın için kullanılabilir.
 • Elektrik iletkenliği yoktur olası kazalara zemin hazırlamaz.