FM 200 gazlı söndürme sistemleri, İnsanlar geçmişten bugüne kadar, kendi hayatlarını geliştirmek ile beraber güvenliklerini de sağlama almak için uğraşmışlardır. Güvenlik durumunu dışarıdan gelen tehditler ihlal edebileceği gibi aynı zamanda doğal durumlar da insanlar için tehditler oluştururlar. Doğal bir şekilde oluşan tehditlerin oluşturacakları hasarları, her tehdit için aynı olmamak ile beraber, azaltmak ya da engellemek için birtakım yollara başvurmak mümkündür. Günümüzde bu yollar; gaz ve elektrik kaçağı kontrolleri, deprem sigortaları ve yangın söndürme uygulamaları gibi başlıca önlemlerdir.

Yangın söndürme uygulamaları, oluşabilecek yangınları ortam içerisindeki dumanlar aracılığı ile tespit ederek alarmlar sayesinde sinyal verip ortamdaki insanları uyarabilirler. Bunun yanı sıra, direkt yangına müdahale ederek de kıvılcımları engelleyebilirler. FM 200 gazı da yangın püskürtme işlemleri için en çok kullanılan ve tercih edilen gaz şekillerinden biridir.

Kimyasal olmadığı için FM 200 gazı yüzeye yapışmaz ve ayrıca bu gazın kullanımı son derece kolaydır. Temizlik gerektirmiyor olması da FM 200 gazının kullanım sonrası ek iş yapmanızı engelleyerek yorulmanızın önüne geçer. Hassas yüzeyler ve elektrikli alanlar için tavsiye edilen en gelişmiş yangın söndürme sistemi FM 200 gazıdır. Bu nedenle FM 200 gazı, sıklıkla yangın söndürme uzmanları tarafından önerilir.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM200 Nedir?

Fm200 nedir? rengi ve kokusu olmayan, gazlı bir halokarbon olup sıvıya yakın noktada bulunan bulunan maddeye FM 200 adı verilmektedir. Bu gaz heptafluoropropan, apafluran ve HFC227ea gibi isimler ile de anılmaktadır. Bu gazın temel kullanım amacı yangın söndürme üzerinedir. Kullanım kolaylığının iki büyük sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler; FM 200’ün hem sıvıya yakın olması hem de püskürtme yoluyla serbest bırakıldığında buharlaşarak, uygulandığı yanıcı bölgede bir tabaka oluşturup yanmayı ya da yayılmayı önlemesidir.

Temel halon gazlarının söndürme prensipleri kimyasaldır fakat FM 200 gazının söndürme prensibi fizikseldir. Yanan yüzeyle bir tepkimeye girmeden alanı söndürür. Ayrıca FM 200, 25 bar basınç altında tüplere doldurularak saklanabilir. Bu gaz, uygulandığı alana zarar vermez ve yüzeyi korur. Yangın söndürme cihazlarında FM 200 en çok tercih edilen gaz şeklidir. FM 200 gazını önemli bir yangın söndürme yöntemi haline getiren hususlar ise şunlardır:

 • Yangın söndürme performansı en yüksek olan gaz şeklidir.
 • Diğer gazların aksine ozon tabakasına zarar vermez, kimyasal değil fiziksel bir gazdır.
 • Yüzeyde yangın sonrası ek hasar bırakmaz ve temizlik ihtiyacı oluşturmaz.
 • Elektriksel iletkenliği bulunmadığı için hayati tehlike yaratmaz.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

FM200 gazlı yangın söndürme sistemi, Herhangi bir maddenin oksijen ve ısı ile birleşmesi sonucu oluşan yanma olayına yangın adı verilir. Yangınlar doğal sebepler ile olabileceği gibi, dalgınlık ve ihmalkarlık nedeniyle de oluşabilmektedir. Yanma reaksiyonu sonucunda oluşan yangınlar, arkalarında can ve mal kaybının yanı sıra çevreye de büyük hasarlar bırakmaktadırlar. Bir yangının oluşması için üç ana faktörün birleşmesi gerekir. Yüksek derece ısı, oksijen ve yanıcı madde bu üç ana faktörü oluşturur. Yanıcı madde bazen bir perde olabilirken bazen de bir ağaç yaprağı olabilir.

Oluşan yangınların hasar bırakmaması ve can ile mal kaybının olmaması için hızlı müdahale edilmesi gerekmektedir. FM 200 gazlı yangın söndürme sistemi hızlı müdahale edebilir olduğu için en çok tercih edilen yangın söndürme yöntemidir. Ayrıca iz bırakmaması ve havayla tepkimeye girerek oluşturduğu %7’lik performans ile en etkili yangın söndürme sistemidir FM 200 gazıdır.

Bunların yanı sıra FM 200 su, kimyasal madde, toz ve köpük içermediği için yanıcı yüzeyde söndürülme sonrası iz bırakmaz. Bağlandığı bölgede alarm çaldıktan sonra otomatik olarak bölgeye müdahale eden FM 200 gazlı yangın söndürme sistemi, yaklaşık 8-10 saniyede yanıcı yüzeye püskürtme uygular. Yangının bıraktığı hasar dışında, FM 200 kullanıldıktan sonra püskürtme işleminin ardından temizlik yapılmaya gerek bırakmaz. Ek olarak, FM 200 havada buharlaştığı için elektrikli aletlerin bulunduğu bölgelerdeki kullanımlarda bir sorun oluşturmaz. Ayrıca FM 200 gazlı yangın söndürme sistemleri bu özellikleri sebebi ile en güvenli sistemlerin başında gelmektedir. Sektör tarafından en çok tercih edilen yangın söndürme sistemidir.

FM200 Bakımı

FM200 bakımı, gazı fiziksel özelliğe sahiptir. Gazın depolandığı silindir tüplere basınç uygulamak için itici bir gaz kullanılır. Bu itici gaz bir azot (N2) gazıdır. FM 200 yangın söndürme sistemindeki silindirler ve diğer parçalar hem firmalar tarafından hem de yurt dışından ithal edilebilir ya da üretimi sağlanabilmektedir. Bu konuda hakkında karar genelde firmalar tarafından kullanıcı tercihlerine bırakılmaktadır. Ayrıca alınan sistemlerdeki vanaların uluslararası geçerlilikte olmasına dikkat edilmelidir. FM 200 gazlı yangın söndürme sistemlerinin bakımlarında yapılan rutin ise kontroller şunlardır:

 • Panellerin düzenleme ve denetim kontrolleri yapılır,
 • Panel modüllerinin bağlantı kontrolleri yapılır,
 • Yangın detektörleri temizlenir,
 • Voltaj ve akü kontrolleri yapılır,
 • Sistem ile sirenin bağlantı ve ikaz kontrolleri yapılır,
 • Yangın algılama hattı kontrolü yapılır.

Bakım esnasında kontrolleri yapılan tüm özellikler test edilir. Test sonrasında sıkıntı oluşmazsa bakım bitirilir ve sistem kullanım hazır hale bırakılır. Düzenli ve zamanında kontrol yaptırmak oluşabilecek tehlikelere karşı oldukça önemlidir. Çünkü bakımlar sırasında paneller ve detektörlerin görevlerini doğru yapıp yapmadığı test edilir.

Görevini doğru yapmayan sistem gaz püskürtme işlemini yanlış zamanda yapar ve ihtiyaç anında sıkıntılar yaşanabilir. Ek olarak kontroller ve testler sırasında arızalar tespit edilip, arızalar giderilir ve FM 200 gazlı yangın söndürme sistemi tam anlamı ile çalışmaya başlar. Silindir kontrollerinin yanında nozül bakımı ve değişimi de yapılabilmektedir. Nozüllerdeki hasar gaz çıkışını engelleyebilir ya da silindir içerisindeki basıncı düşürebilir, bu yüzden oldukça büyük önem taşır.

FM200 Fiyatları

FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri fiyatları, ilk satın alım için yüklü bir ücret istiyormuş gibi görünebilir. Ancak, yenilenebilir olması, bakımının kolay olması ve püskürtme işlemi sonucunda bir hasar oluşturmaması ile oldukça güvenilir bir fiyat ve performans ürünüdür.

Ayrıca, FM 200 gazı fiziksel temelli bir gaz olmasından kaynaklı olarak her yüzey için kullanılabilir. Bu da FM 200 gazlı yangın söndürme sistemini diğer gazlı yangın söndürme sistemlerine göre daha avantajlı kılar. Ek olarak, fiyatının hakkını veriyor olmasını kanıtlayan diğer özelliği ise birden fazla alanda ve hatta hassas alanlarda bile kullanılabiliyor olmasıdır, bu alanlardan bazıları şunlardır:

 • Müzeler,
 • Sanat galerileri,
 • Müzik odaları,
 • Laboratuvarlar,
 • İlaç depoları,
 • Sağlık merkezleri,
 • Santral ve elektrik kontrol odaları,
 • Arşiv odaları,
 • Bilgi işlem odaları,
 • Bilgisayar laboratuvarları,
 • Ev,
 • İş merkezleri.

Birbirinden farklı ve hassas alanlarda kullanılıyor olması, FM 200 gazlı yangın söndürme sistemlerinin daha çok tercih edilmesine ve kullanılmasına sebep olmaktadır. Güvenli ve konforlu kullanım için FM 200 gazı, oldukça ideal bir yangın söndürme yöntemidir.

FM200 Çalışma Prensibi

Yangın, her an her yerde oluşması mümkün doğal afetlerden bir tanesidir. Bazen aşırı ısının oksijenle birleşip doğal bir alan üstünde tepkimeye girmesi ile oluşur, bazen de çeşitli ihmalkarlıklar sebebiyle oluşabilmektedir. Oluşan yanma reaksiyonlarına hızlı tepki vermek ve müdahale etmek oldukça önemlidir. Erken müdahale can ve mal kaybını önlerken yangın nedeni ile oluşan hasarı oldukça azaltır. Manuel yangın söndürme cihazlarını kontrolün mümkün olmadığı noktalarda otomatik yangın sistemleri devreye girer.

FM 200 gazlı yangın söndürme cihazı, tehlikeyi algılar var 8-10 saniyelik bir sürede püskürtme uygular. Sistemin düzgün çalışabilmesi için, tüplerin üstündeki basınç göstergelerine dikkat etmek gerekir. Basınç düzgün ayarlanırsa, gaz içeride kendini korumaya ve hazır tutmaya devam eder. Basınç kontrolü ve gazın yenilenmesi el kontrolü ile yapılabilir. Manifold kollektörler ile yüksek basınçlı alanlar birbirine bağlanır. Manifold kollektörler, içlerine küçük boruların ve kanalların açıldığı büyük boru kanallarıdır ve birden fazla giriş ile çıkışı birbirine bağlar. Böylece tüplerdeki tahrik üniteleri ateşleme görevini kendi üstlerine alır ve sistemi baştan başlatır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Sistem başlama işlemi esnasında da silindirdeki nozüller ile gaz etrafa bırakılır ve çevre emniyeti sağlanır. Nozül, çıkış ucu anlamına gelir. Silindirlerdeki çıkış uçlarından sıvı giriş ve çıkışını denetlediği için basıncı değiştirmekte kullanılan bir parçadır. Sistemde bir arıza ya da bir eksik yoksa nozüller tam anlamı ile çalışır ve sorun çıkarmaz. Sistemin çalışmasını kontrol edebilmek için kullanım talimatlarına dikkat edilmelidir.

FM200 Gaz Dolumu

FM 200 gaz dolumu, püskürtme uygulanan bölgeye ek bir zarar vermez ve hasar oluşmasına neden olmaz. Elektriği iletmediği için, FM 200 gazı elektrikli aletler üzerinde bir zarara yol açmaz ve elektrik çarpması gibi problemler ortaya çıkarmaz. Bu özellikleri sebebiyle FM 200, insan sağlığını birebir tehdit etmez ve çevreye duyarlı bir gaz olduğu için çevreye de zarar vermez.

FM 200 gazlı yangın söndürme sistemlerinin özellikleri arasında öne çıkanlardan biri de son derece kullanışlı olmasıdır. Portatif tüpler ile silindir tüplerde 25 bar basınç altında saklanabilir ve yeniden doldurulabilir olması büyük bir avantaj oluşturur. Yeniden doldurulabilir olması maliyeti oldukça azaltmakta ve kullanıcıların yangın söndürme ürünleri için ek masraf yapmalarını engellemektedir. Gaz dolumu sırasında dikkat edilmesi gerek önemli noktalar ise şunlardır:

 • Tekrar dolum için bekleyen yangın tüpünün üretim tarihinin 5 yılı geçmemesi gerekmektedir. Bu sürenin aşımı dahilinde tüpteki vana basınç testine alınır, vana içi kontrol edilir ve vananın boğaz contalarına bakılır. Ardından burst disk, elle boşaltma kolu, solenoid vana ve contaları ile güvenlik diskleri kontrolleri yapılır. Kontrol sürecinde bir sorun çıkmazsa yeniden dolum yapılabilir.
 • Tüp doldurulurken, dolum yapılan alanın sıcaklığı 15-30 derece arasında olması gerekmektedir. Basınç ölçümleri için sıcaklık derecesi oldukça önemlidir.
 • Yangın tüpünün dolum işlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat boyunca gözlem içinde tutulması gerekmektedir. Gaz kaçaklarının önlenmesi ve yapılan dolumun boşa gitmemesi için oldukça önemlidir.
 • Dolumların yangın tüplerinin alındığı firma aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Evde kişiler tarafından dolum yapılması mümkün değildir.